आत्मा रक्षाकोलागि लाइनबद्ध


हरेकपल March 22, 2020

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि साझा स्वास्थ्य सेवाबाट वितरण भइरहेको माक्स लिनको लागि मानिसहरु लाइनमा बस्दै ।