खर्चगर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल September 12, 2020

न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः ।
एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्स्वल्पात् भूरिरक्षणम् ।।
–पञ्चतन्त्र

बुद्धिमान् व्यक्तिले थोरैका निम्ति धेरै खर्च गर्नु हुँदैन । थोरैले धेरैको रक्षा गर्नू नै उत्तम हुन्छ ।


आर्थिक पक्षलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा पञ्चतन्त्रमा सटिक सुत्र प्दान गरिएको छ । हाम्रो जतिपनि आर्थिक गतिविधि हुन्छन् ती निीश्चत मापदण्डका आधारमा चलाउनुपर्दछ । आमदानीलाई हेरेर मात्र लगानी अथवा खर्च गर्नुपर्दछ भनिएको छ । थोरै प्रतिफल दिने कार्यका लागि धेरै लगानी गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । वरु थोरै लगानीबाट धेरै आर्जन गर्ने कार्यले सबैको भलो हुन्छ । त्यसैले थोरै लगानीबाट धेरै आर्जन हुने आर्थिक व्यवस्थामा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । जसले आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने नीतिवचन मननीय छ ।