जीवनशैली

कतै तपाईँको स्मरण शक्ति कमजोर बन्दै गएको त छैन ? ख्याल गर्नुहोस् अल्जाइमर्स हुनसक्छ है !

कुनै पनि कारणवश मस्तिष्कको सम्झिने क्षमताका साथसाथै अन्य कुनै कार्यक्षमतामा विस्तारै कमजोरी आई दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्नुलाई ‘विस्मृति’ भनिन्छ । विस्मृतिका विविध कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण ‘अल्जाइमर्स’ हो । अध्ययनहरूको अनुसार...