साहित्य

अनन्त उडान

मनमा पखेटाहरूकुन कालबाट पलाए होलान् !जताततै उडाएर मनलाईपहिलो पटक पक्षी कस्ले बनायो होला ! प्रेममा परेर पहिलो पटकस्नेहगीत कस्ले रच्यो होला ?कस्ले दियो होलामायाको पहिलो रातो गुलाफ !कस्ले उडायो होलापातमा...