साहित्य

मङ्गल गीत

ब्रह्म मुहूर्तमै अभिमन्त्रण गरेरसुरक्षित राखेको छुसप्तगंगाको जल मिश्रितवरुण कलश । झिकेर ईशान कलशको जलचोख्याई सकेको छुविषाणुले विषाक्त भूमिसजाई सकेको छुतिमी हिँड्ने बाटोको दायाँबायाँसर्वौषधीले युक्त पोटलिकासूर्योदय पूर्व नै तारी सकेको छुपञ्चपल्लव...