साहित्य

विश्वेश्वरप्रति

देशप्रेम, चिन्तन र साहित्यका समिश्रणमाहेरेको छु मैले तिम्रो आत्मवृत्तान्तभन्छौ तिमीसाहित्य सभ्यताको प्रतीक हो । त्यही सभ्यताको प्रतीकतिम्रो कलमको छहारीतीन घुम्तीमा उभिएरम सम्झिरहेको छुआमा, पत्नी र प्रेमिकानदी किनारमाखेलिरहेकी सुम्निमालेदेखाएको समाजवादको दृश्यतिम्रो...